Vendulka Prchalová začala studovat sklo na Střední uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě. Následně pokračovala ve svých studiích v atelieru Enviromental Design Bořka Šípka na TU Liberec. V dalším studiu nejdříve na FUD UJEP Ústí nad Labem a později na UMPRUM Praha se Vendulka vrátila zpátky ke sklu, jako materiálu nejvhodnějšímu pro její výtvarné vyjádření.
 

Vendulka se věnuje především volným uměleckým realizacím. Designové projekty se v její práci objevují spíše vyjmečně. Zaměřuje se především na tavenou plastiku, což je také téma, kterému se také věnuje v rámci svého doktorantského studia.