19. 10. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád » GLASSIMO Praha s.r.o

Obchodní podmínky a reklamační řád
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
provozovaném společností GLASSIMO Praha s.r.o. (dále jen „Prodejce“). VOP upravují vztahy mezi
zákazníkem a prodejcem v oblasti prodeje skla a ostatních souvisejících produktů.
Zákazník vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit.


I. Základní ustanovení


Prodejce
Prodejce je GLASSIMO Praha s.r.o., se sídlem Soví 127, Zdiměřice 252 42, IČ: 01485415, DIČ:
CZ01485415, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou C, vložka 206230.


Zákazník
Zákazník při zahájení obchodního vztahu předává Prodejci pouze své kontaktní údaje, nutné pro
plynulé vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodejce se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími, zejména
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění novel.


II. Zpracování objednávky


1. Registrace
Zákazník má možnost před objednávkou nejdříve se registrovat, tj. při dalších objednávkách již
nebude muset vypisovat žádné osobní údaje, ty budou vyplněny automaticky. Je však možné
objednat zboží i bez registrace.


2. Přijetí a vyřízení objednávky
Po provedení objednávky bude zákazníkovi obratem odeslán email potvrzující přijetí objednávky.
GLASSIMO Praha, s.r.o nezaručuje, že objednané zboží je v okamžiku objednání dostupné.
V případě, že zákazník nalezne jakékoli nesrovnalosti v objednávce, je třeba, aby co nejdříve
kontaktoval Prodejce na emailu info@glassimo.eu či telefonu +420 702 181 804
O průběhu vyřizování objednávky bude Prodejce zákazníka informovat emailem (přijetí,
vyřizování, expedice).
Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje Prodejce prostřednictvím elektronické adresy
www.glassimo.eu/obchodnipodminkyareklamacnirad/
Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu zákazníka.


3. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník má právo v souladu s § 1829 a násl. obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode
dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem mimo obchodní prostory
Prodejce (pomocí prostředků komunikace na dálku). Odstoupení od smlouvy může zákazník
zaslat nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě, a to v písemné formě do sídla
Prodejce nebo na adresu elektronické pošty Prodejce, a to v rozsahu vzorového formuláře, který
tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
Zboží je zákazník povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží
převzal, na adresu GLASSIMO Praha s.r.Elišky Krásnohorské 3,Praha 1,Česká republika. V
případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodejce vrácenou kupní cenu
snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 obč. z.). Prodejce si vyhrazuje právo
nepřijmout vrácené zásilky zaslané na dobírku. Doporučuje se zásilku pojistit. Peníze za vrácené
zboží vrátí Prodejce zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k oznámení o odstoupení, ne však dříve, než bude zboží vráceno; peníze vrátí Prodejce
bankovním převodem či jiným předem dohodnutým způsobem, vše po vzájemné dohodě mezi
zákazníkem a Prodejcem.
Zákazníkovi může být vrácena jen již dříve zaplacená částka snížená o všechny náklady, které
Prodejci vznikly se zajištěním přepravy na adresu Zákazníka a zpět. V případě, že Zákazník platil
za toto zboží platební kartou, budou od výše uvedené vrácené částky odečteny i poplatky spojené
s platbou prostřednictvím platební karty.


4. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodejce
Prodejce má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli nedostupnosti
zboží či výrazné změny jeho ceny. V takovém případě je však povinen zákazníka kontaktovat a
dohodnout se na dalším postupu v řešení problému.


III. Cena zboží


Uvedená cena zboží je včetně DPH. Zákazník obdrží zboží za cenu platnou v době objednání.
Neníli zboží na skladě, může být objednávka realizována po dohodě zákazníka s Prodejcem na
telefonu +420 702 181 804 nebo na emailu: info@glassimo.eu,kde bude zákazníkovi
sdělena cena a termín dostupnosti zboží.


IV. Dodací a platební podmínky


Objednané zboží bude zasláno prostřednictvím zákazníkem zvoleného dopravce na uvedené jméno
a adresu zákazníka. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se Prodejce je vyexpedovat nebo
předat dopravci do 6 pracovních dnů od přijetí objednávky. Výjimečně se může stát, že některý
sortiment nebude možné v uvedené lhůtě odeslat. V tomto případě bude Prodejce kontaktovat
zákazníka s uvedením nejbližšího možného termínu.
Pozn.: Zákazník si zboží může vyzvednout osobně v prodejní galerii GLASSIMO, na adrese Elišky Krásnohorské 3,
Praha 1.Zboží si může zákazník vyzvednout až poté, co od Prodejce dostane potvrzující email
o přijetí zboží na prodejnu.


1. Způsoby dodání zboží
Zboží se doručuje dle způsobu, který si zvolil zákazník v internetové objednávce, způsoby
doručení jsou:
- osobní odběr v galerii Glassimo
- doručení Českou poštou
Česká pošta garantuje doručení zásilky následující pracovní den po podání zásilky.
Můžete si zvolit, zda chcete balík doručit přímo do rukou na konkrétní adresu nebo si ho vyzvednete na vybrané poště,
kdy se Vám to hodí. V den podání zásilky prostřednictvím České pošty od nás dostanete e­mail s číslem zásilky a informacemi o doručení.
Pokud Vás poštovní doručovatel nezastihne na uvedené adrese, ponechá Vám v poštovní schránce výzvu k vyzvednutí zásilky
a zásilka zůstane uložena na Vaší dodací poště. Výzva, kterou naleznete v poštovní schránce, obsahuje i kontaktní informace
(adresa, tel. číslo, provozní doba) pobočky pošty, kde máte zásilku uloženou. Česká pošta nabízí i opakované doručení zásilky
běžnou doručovací pochůzkou ve Vámi zvolený den.
On­line sledování zásilek České pošty.
Před převzetím zboží od České pošty vždy pečlivě zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený.
V případě poškozeného transportního obalu zboží nepřebírejte! Je­li zboží poškozeno, i když byl obal neporušený,
je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat Českou poštu nebo naši společnost. Českou poštu je nejlepší
informovat osobně v den doručení zásilky, a to na kterékoliv pobočce pošty. Před převzetím zboží od České pošty
vždy zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený. V případě poškozeného transportního obalu nebo jakékoliv
nesrovnalosti zboží nepřebírejte.
Za přepravu zboží prostřednictvím České pošty účtujeme jednotnou cenu 199 Kč zahrnující balné, přepravné,
pojištění zásilky, popř. poplatek za zásilku na dobírku.Při osobním odběru zboží neúčtujeme balné ani žádný
další poplatek.
-doručení přepravcem do zahraničí (dodací lhůty i ceny se liší podle země dodání)
Společnost Spedia bezpečně zabalí zboží,vyřídí celní formality v České republice,zboží pojistí a zašle kurýrní službou
na adresu příjemce.Při objednávání zboží do zahraničí je nutné vyplnit přesnou adresu (nelze doručit na P.O.Box!),
telefon a mailovou adresu.Obvyklá dodací doba je 1-2 týdny.Cena za dopravu do zahraničí se kalkuluje automaticky
po zadání adresy příjemce,dle země dodání.


2. Způsoby platby za zboží
Před odesláním závazné objednávky si zákazník zvolí způsob platby:
- platba platební kartou VISA, MasterCard, Maestro,American Express (využívá se nejmodernější a
nejbezpečnější aplikace 3DSecure, údaje z platební karty zadává zákazník přímo bance,
nikoli provozovateli eshopu)
- v hotovosti či kartou při osobním odběru v prodejní galerii Glassimo
Pozn.: DPH je zahrnuto ve všech objednávkách v rámci Evropské unie. V rámci zemí mimo
Evropskou unii prodejce refunduje DPH, zákazník je však zodpovědný za všechny ostatní
poplatky, clo, daně a místní poplatky.


V. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodejce a platnými právními předpisy
České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura).


VI. Ručně vyráběné výrobky


Vzhledem k ručnímu charakteru výroby se mohou u výrobků objevit drobné odchylky
v rozměrech, barvách či síle skla.


VII. Bezpečnost a ochrana informací


Prodejce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění
plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s
výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.
Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem Prodejci za účelem splnění objednávky, jsou
shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník dává
Prodejci svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění
předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


VIII.Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2015 a jejich součástí je příloha
„Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (http://www.glassimo.eu)
Reklamační řád.
V internetovém obchodě společnosti Glassimo s.r.o se poskytují stejné podmínky pro uplatňování
reklamací, jaké jsou platné v kamenné prodejní galerii Glassimo v České republice.
Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodejce a právním řádem platným
v České republice.


Preambule


Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti Glassimo, s.r.o. (dále jen „Prodejce“)
v případě, že přes veškeré úsilí Prodejce o zachování nejvyšší kvality nabízeného zboží a služeb
vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.


I. Základní podmínky reklamace


1. Vyskytneli se u zakoupeného zboží vada, je zájmem Prodejce poskytnout zákazníkovi
takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě
s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.


2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která nastala v průběhu lhůty nároku
z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.


3. Zákazník uplatňuje reklamaci přímo v sídle Prodejce.


4. O přijetí reklamace rozhoduje Prodejce ihned.


5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne

uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.

 

6. Záruční doba zboží prodávaného v internetovém obchodě Prodejce je dvacet čtyři měsíců a
počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.


II. Lhůty pro uplatnění reklamace


1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebylali
uplatněna v záruční době.


2. Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.


3. Vyřídíli se reklamace zákazníka opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od
uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené zboží převzal.


4. Vyřídíli se reklamace zákazníka výměnou vadného zboží za nové, běží ode dne převzetí
nového zboží nová záruční doba.


III. Způsob vyřízení reklamace


Máli výrobek vadu, může zákazník požadovat
1. bezplatné odstranění vady,
2. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týkáli
se vada pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti)
3. neníli možné dodání nové věci bez vad, může zákazník odstoupit od smlouvy
4. neodstoupíli zákazník od smlouvy nebo neuplatníli právo na dodání nové věci bez vad,
na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.


IV. Reklamace při zasílání zboží


1. Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží do zahraničí je nutno reklamovat u společnosti
Spedia.s.r.o.,U Hellady 4,Praha 4,140 00,Czech Republic,tel.č.420234676189
Pro další komunikaci slouží email: spedia@spedia.cz


2. Veškeré nesrovnalosti spojené se zasíláním zboží v tuzemsku je nutno reklamovat přes Českou poštu.
Reklamace kvality výrobku


Postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:
1. zaslat Prodejci bez zbytečného odkladu reklamovaný výrobek nebo jeho část,
2. zaslat společně s reklamovaným zbožím průvodní dopis obsahující tyto údaje nebo přílohy:
uvést, že se jedná o reklamaci na kvalitu výrobku,pro celní účely uvést informaci o ceně –
„zdarma, bez obchodní hodnoty“,
popis reklamované vady,
identifikační číslo zásilky,
fotokopii faktury Prodejce,
zpáteční adresu zákazníka,
požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace
originální podpis zákazníka.
3. Prodejce neprodleně po obdržení reklamace a průvodních podkladů informuje zákazníka,
jakým způsobem a do kdy bude jeho reklamace vyřízena.
4. Nedoručení zásilky z důvodu zákazníkem chybně uvedené adresy nelze považovat za
reklamaci a zákazník nese všechny náklady spojené s opětovným odesláním této zásilky.


V. Prevence a služby


1. Základní podmínkou zachování funkčnosti zboží prodávaného v internetovém obchodě
Prodejce je řádná prevence, která začíná již jeho výběrem, pokračuje jeho užíváním a končí
řádnou péčí o něj.
1. Ošetřovat zakoupené výrobky ručně bez použití myčky na nádobí.
2. Chránit výrobek před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty.
3. Opatrnou manipulací zamezit poškrábání výrobku.
4. Projevy přirozeného procesu oxidace zlata a platiny odstranit použitím leštících přípravků.
5. Horní okraj nápojového skla je nejkřehčí, proto se doporučuje zamezit vzájemnému
kontaktu výrobků při jejich použití a ukládání.
VI. Závěrečná ustanovení
Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti listopadem 2015.

Katarína Zemanová
jednatelka společnosti

 

 

Příloha obchodních podmínek společnosti GLASSIMO Praha s.r.o.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

Adresát : GLASSIMO Praha s.r.o., Soví 127,Zdiměřice 252 42 (případně email :

info@glassimo.eu)

 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

...................................................................

 

Datum objednání : ..................................................

Datum dodání : .......................................................

Jméno a příjmení zákazníka : ..........................................

 

 

Datum : ....................................

 

 

Podpis zákazníka – pouze v případě,že je tento formulář o odstoupení od smlouvy zasílán v listinné podobě.