AHOY! GLASS DESIGN

16. 9.-31. 12. 2016

Galerie Glassimo, Praha

Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! Představuje od září do prosince 2016 ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem. Putovní výstavu zahájilo České centrum v Praze na začátku září, o dva týdny později otevírá pražská Galerie Glassimo expozici s výběrem toho nejlepšího z designové tvorby sklářského ateliéru. Poslední část výstavy představí v říjnu a listopadu jablonecká Galerie N.

Vystavující: Luba Bakičová, Táňa Nováková (roz. Bartošová), Nikola Čermáková, Soňa Dermeková, Martina Habaníková, Jana Strejcová (roz. Jahodová), Zuzana Kubelková, Daniel Kinský, Martin Opl, Lucie Švitorková, Jiří Svoboda, Marcela Šilhánová, Šárka Vačkářová.

Snahou tří přehlídek AHOY! ústeckého ateliéru je představit šíři témat a přístupů, kterými se autoři zabývají v průběhu studia na Fakultě umění a designu i po jeho absolvování. Druhá část projektu s podtitulem GLASS DESIGN představuje celkem 13 mladých sklářských osobností. Mnozí z nich jsou již vyprofilovanými autory, bývalými posluchači vedoucího ateliéru Ilji Bílka. Spolupráce mezi současnými studenty a absolventy probíhá nejen v souvislosti s přípravou aktuálních přehlídek, je důležitým prvkem vzájemně obohacujícím tvůrčí atmosféru tohoto sklářského zázemí na severu Čech.

AHOY! GLASS DESIGN se soustředí na objekty s určitou funkcí. Náročná ruční výroba a experimentální přístup autorů však staví produkty do pozice originálních a citlivě zpracovaných děl, respektujících užitý charakter předmětů. Hranice mezi designem a volným uměním se přirozeně prolíná. Například prsteny z taveného a broušeného skla Luby Bakičové
můžeme považovat za miniaturní objekty na prst, které jsou přenosné. Jejich různorodá výtvarná forma a barevnost koresponduje s rozmanitou společenskou skladbou, kde se jednotlivec - jako nezaměnitelný originál - může vnitřně ztotožnit s vlastním šperkem. Experimentální přístup a důraz na vlastnosti materiálu využívá Zuzana Kubelková v kolekci šperků Ondine (v překladu rusalka). Zpracovává průmyslově vyráběnou skelnou textilii, která je nadále nepoužitelná pro další průmyslové využití, a transformuje je do skleněných šperků, inspirovaných křehkostí přírody a pohádkových bytostí. Zacházení se šperkem jako sochařským objektem (Bakičová), návrat k tradičnímu tvarosloví či téměř zapomenutým technologiím novým způsobem (Dermeková, Habaníková, Nováková), hledání inspirací v
prostředí vesmíru (Opl) nebo naopak v pozemských radostech (Kinský) jsou jen nepatrným náznakem tvůrčích cest prezentovaných osobností.

Název výstavy: AHOY! GLASS DESIGN
Místo konání: Galerie Glassimo
Termín: 16. 9.-31. 12. 2016
Slavností zahájení: čtvrtek 15. 9. 2016 v 18:00 hodin
Organizátoři: Galerie Glassimo, Fakulta umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem
Koncepce: Martin Opl, Dana Zikmundová
Grafika: Martin Opl
www.glassimo.eu, www.glassusti.com, www.fud.ujep.cz