"Tak daleko,tak blízko" je tytul výstavy dvojice slovenských výtvarnic Jany Brisudové a Julie Haluzové probýhající v termínu 1.4. - 31.8. ve výstavních prostorách galerie Glassimo.

 

 

Vernisáž proběhla 31.3. od 18. hodin.


Tato výstava je ukázkou dvou silných osobnosti slovenské výtvarné scény. Výtvarnic, které mají silný individualistický potenciál. To co můžeme vnímat jako nejsilnější propojení mezi prací Jany Brisudové a Julie Haluzové, je jejich osobitý přístup k výtvarnému umění. Jak v Juliiných malbách, tak v Janiných sochách je obsažen pevný postoj který zaujali ke své výtvarné práci. I pres kritiku a často i záporný přístup, kterému musely obě výtvarnice v průběhu formování svého výtvarného výrazu čelit, si uchovali svůj specifický vizuální jazyk podložený silnými myšlenkami. Srozumitelné náměty i dekorativnost forem jsou pak způsobem jak vyjádřit nejen myšlenku, ale i pocit, někdy i upřímné přáni. Práce obou výtvarnic spojuje právě tato svébytná upřímnost. Forma, která nepodléhá trendu a uchovává si plně otisk osobnosti autora.

 

Název Tak daleko, tak blízko je pak možné interpretovat nejen jako název jedné z maleb Julie Haluzove, ale též v návaznosti na odcizení dříve silně propojené české a slovenské scény. Prostřednictvím výstavy tak vzniká jakési přemostění - můstek vystavěný mezi dvěma metropolemi, jejichž propojení v poslední dekádě stagnuje.

 

Radost z tvůrčí práce, nadšení a životní vitalita jsou prvky, které může návštěvník bezprostředně cítit při pohledu na vystavená plátna a sochy. Jaký předmět by měl člověk radši ve svém blízkém okolí, než ten který obsahuje všechny tyto elementy? Tak se výstava „Tak daleko, tak blízko“ stává úžasným pramenem tvůrčí energie.